Rotavirus

Rotavirus förekommer globalt och kan ge upphov till en ibland allvarlig diarrésjukdom. I första hand drabbas barn, och utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Rotavirus är det vanligast diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige. Liksom andra virus kan rotavirus inte föröka sig utanför den levande organismen. Människan är troligen reservoar för de undergrupper, A och C, som förekommer i Sverige.

Virus utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar, och smittspridningen sker huvudsakligen från person till person. Man är smittsam under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.

Inkubationstiden är 1–3 dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dygn.

Återinsjuknanden ses ibland. Någon specifik behandling finns ej. Sjukdomen är självläkande. För att motverka uttorkning är det viktigt att man dricker ordentligt, och små barn kan behöva matas med sked. Någon gång kan vätskebehandling behöva ges i dropp.

Diagnos ställs genom elektronmikroskopisk undersökning av avföringsprov eller genom påvisande av virusantigen i avföring.