Fästing TBE

Annan benämning: fästingburen encefalit

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en är en vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärninflammation.

Flest fall av TBE har rapporterats i Stockholms, Sörmlands och Upplands skärgårdar och kuster samt i Mälarens östra och mellersta delar.
224 rapporterades insjukna i TBE 2008. Mot TBE finns ingen effektiv behandling men sjukdomen kan förebyggas med vaccination.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är gnagare och sannolikt också hjortdjur. Sjukdomens sprids via fästingar som smittas när de tar sitt blodmål på ett smittat djur eller en smittad människa. Fästingarna kan också överföra smittan direkt till sin avkomma (transovariellt).

Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Smitta via opastöriserad getmjölk synes inte vara helt ovanlig utomlands men har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30% får långdragna eller t.o.m. bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etc. och, i ovanliga fall , bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Det finns inget specifik läkemedel verksamt mot TBE-virus, utan behandlingen blir symtomatisk, d.v.s. får inriktas mot patientens symtom. Diagnosen ställs genom att man påvisar antikroppar mot TBE-virus i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och vars biverkningar är milda. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Baltikum eller Centraleuropa, t.ex. ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

Vanliga råd om hur man ska skydda sig mot fästingbett och om hur man skall ta bort fästingar bör följas oavsett vaccination eller ej. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Skydd mot fästingbett:

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. När Du vistas i fästingmiljö kan du tänka på följande:

  • Stövlar, långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften samt en skjorta, nedstoppad innanför byxlinningen ger gott skydd.
  • Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.
  • Då dessa åtgärder inte utesluter fästingbett, kan det rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde inspekterar hela sin kropp, speciellt mjuka och behårade kroppsytor. Hos barn sitter fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan det också vara klokt att duscha (eller bada) och kamma håret.

Avvikande öppettider

Vi har stängt läkar-och vaccinationsmottagningen

för utbildning och semester

från 24/6 t o m 2/8.

OBS !

Intyg för tungtrafik/taxi samt sjöfolk kan bokas via :

doktornpatorp.se eller vaccdoc

Vi önskar er en skön sommar