Japansk Encefalit

Detta är en virusorsakad hjärninflammation som finns i Sydostasien (främst Vietnam), men som också rapporteras från bl.a. Korea, Indien och Nepal och som sprids via myggor.
Sjukdomen, som ytterligt sällan drabbar turister, kan förebyggas genom vaccination. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, d.v.s. den kan överföras mellan djur och människa. Hos djur ses symtomen framför allt hos grisar i form av aborter och även hög dödlighet bland unga djur.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Japansk encefalit orsakas av ett virus som tillhör familjen flavivirus. Förutom människa är gris och sannolikt vissa fåglar mellanvärd. I smittspridningen har gris en viktig funktion.
Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Culex-släktet. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa. Inkubationstiden är 3-7 dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Patienten insjuknar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall kan patienten bli omtöcknad/medvetslös, ibland ses även kramper och förlamningar. Dödligheten är hög, och flera överlevande patienter blir aldrig helt återställda.
Någon specifik behandling finns ej. Diagnosen ställs genom påvisande av antikroppar mot encefalitvirus i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för japansk encefalit och andra insektsöverförda smittor. Man bör till kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.
Det finns ett vaccin (avdödat) som kan rekommenderas till resenärer som kommer att vistas längre tid (mer än 3–4 veckor) på landsbygden i länder med japansk encefalit.