Hälsoundersökning

Doktorn på Torp Malin och Janne BrittelundHälsoundersökning hos Doktorn På Torp

Med vår hälsoundersökning får Du möjlighet att objektivt kartlägga aktuellt hälsostatus på ett grundläggande och informativt sätt. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som företag.

TIDBOKNING: 

Ring 0707 – 76 95 85 för att boka hälsoundersökning.

MOTIV/SYFTE

Att etablera kunskap om ditt eget hälsoläge. Betänk: Hur ofta besiktigar Du bilen? Standardiserade besiktningar förekommer allt oftare inom många områden med teknisk apparatur och dyl. Människokroppen är ju som alla vet en komplex skapelse. Den kan också vara i behov av besiktning ibland.

UPPLÄGG 

Hälsoundersökningen består av två delar. Första delen medför besök hos vår sköterska för att genomföra flera moment ( specificeras nedan ). Den andra sammanfattande delen innebär att Du, en dryg vecka senare, blir uppringd av oss för att vi tillsammans telefonledes går igenom samtliga resultat.

PRIS: 1900 kr ( Avdragsgill för företag )

Hälsokontrollen innehåller följande

 • Blodtryck
 • Vikt
 • Längd
 • BMI (Body Mass Index )
 • Midjemått
 • EKG (Electrokardiogram)
 • Spirometri (Lungfunktionsmätning)
 • Hälsoformulär / Kartläggning av kost, motion, alkohol, nikotin mm

Omfattande blodprovstagning

 • Hb (Blodvärde)
 • SR (Sänkningsreaktion)
 • Blodsocker
 • Kolestrol (Totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider)
 • Urinprov (socker, äggvita)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • Leverprover (ALAT, Gamma-GT, bilirubin och ALP)
 • Elektrolyter (Natrium, Kalium och urat)
 • VItamin B-12 (kobalamin)

Kvinnor > 35 år, ämnesomsättningsprov

 • TSH
 • Fritt T4

Vid önskemål för män > 50 år angående

        •PSA-prov (Läs gärna mer information från Socialstyrelsen)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Hälsoundersökning 0707 - 76 95 85

Övriga ärenden 0522 - 892 92