PRICKMOTTAGNING

Onsdagen 24/4 har vi besök av hudläkare Eva Karnå.

Har du någon hudförändring / födelsemärke som oroar dig ?

Ring och boka tid :

0522-89292

Välkommen

Läkarintyg

Vi utfärdar läkarintyg och genomför läkarundersökningar för bl.a. körkort i tung trafik. Vid denna undersökning genomförs bland annat syntest och ett enkelt hörseltest. Tidsåtgång: max. 15 minuter. Priser Tung trafik och sjöfolksintyg kostar 1000 kr inkl moms. OBS: Nu finns också Helgchansen  (1500 kr inkl moms) Bokas enklast via webben. Läkarintyg Fordon 1000 kr Tungt fordon Taxi […]

Vattkoppor

Vattkoppor är en välkänd, mycket smittsam men för det mesta ganska banal utslagssjukdom. Mottagligheten är allmän, oftast drabbas förskole- och skolbarn. Sjukdomen finns över hela världen. Efter genomgången sjukdom/infektion, med eller utan symtom, finns dock virus sovande (latent) kvar i nervceller i kroppen. Vid en eventuell reaktivering får patienten bältros. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning […]

Tyfoidfeber

Tyfoidfebern är en svår sjukdom som i regel kräver sjukhusvård. Den finns över hela världen men är vanligare i fattigare länder. I Sverige är den ovanlig, cirka tio fall rapporteras per år och i stort sett alla är smittade utomlands. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning Tyfoidfeber orsakas av Salmonella Typhi, som endast förekommer hos människa […]

Fästing TBE

Annan benämning: fästingburen encefalit TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en är en vektorburen zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärninflammation. Flest fall av TBE har rapporterats i Stockholms, Sörmlands och Upplands skärgårdar och kuster samt i Mälarens östra och mellersta delar. 224 […]

Stelkramp

Annan benämning: tetanus Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden. I Sverige anmäls årligen 0–3 fall av stelkramp. Samtliga dessa sjukdomsfall kan sägas vara onödiga eftersom vaccinet, som finns tillgängligt sedan många år, är i det närmaste 100% effektivt. I regel drabbas äldre, ovaccinerade individer. Immunitetsläget är sämre hos kvinnor […]

Rotavirus

Rotavirus förekommer globalt och kan ge upphov till en ibland allvarlig diarrésjukdom. I första hand drabbas barn, och utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning Rotavirus är det vanligast diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige. Liksom andra virus kan rotavirus inte föröka sig utanför den levande organismen. Människan är troligen […]

Rabies

Rabies är en zoonos, d.v.s. en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Rabies finns över i stort sett hela världen och drabbar däggdjur. Insjuknande leder så gott som alltid till döden. Hos fladdermöss och hund har man även påvisat kroniska smittbärare som periodvis utsöndrar virus utan att visa tecken på sjukdom. Hur vanligt […]

Polio

Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av förra seklet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Utbrott förekom årligen, men vissa år kunde antalet sjukdomsfall öka flerfaldigt. Det förhoppningsvis sista epidemiåret var 1953, då mer än 5000 fall registrerades, drygt 3000 med paralytisk polio (polio med förlamningar). I Sverige inleddes […]

Kolera

Koleran satte skräck i många under 1800-talet. Sjukdomen kom då från Indien och härjade i Europa under 1800-talet, bara i Sverige dog vid den första pandemin (en sjukdom som sprider sig över flera världsdelar) över 12 000 personer. Mellan 1834 och 1874 rapporterades 11 epidemier med kolera i Sverige och totalt dog under dessa c:a […]

Japansk Encefalit

Detta är en virusorsakad hjärninflammation som finns i Sydostasien (främst Vietnam), men som också rapporteras från bl.a. Korea, Indien och Nepal och som sprids via myggor. Sjukdomen, som ytterligt sällan drabbar turister, kan förebyggas genom vaccination. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, d.v.s. den kan överföras mellan djur och människa. Hos djur ses symtomen framför allt […]