NYHET

Vaccinationsmottagning inledningsvis på tisdagar.

O B S !    TBE 350 Kr

Tider bokas via :

Vaccdoc.se eller 0522-89292

VÄLKOMMEN

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuellt. Smittämnet är globalt mycket spritt, i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20% av befolkningen smittad, och även smittsam gentemot sin omgivning. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning Hepatit B-virus infekterar enbart människa. Viruset omges av ett hölje – HBsAg. Innanför detta hölje […]

Tagged