Om hälsoundersökning

Läkare - Hälsoundersökning - Vaccination - Intyg

Hälsoundersökning hos Doktorn På Torp

 

Med vår hälsoundersökning får Du möjlighet att objektivt kartlägga aktuellt hälsostatus på ett grundläggande och informativt sätt. Vi riktar oss till såväl privatpersoner som företag.

 

TIDBOKNING: Ring 0707 - 76 95 85 för att boka hälsoundersökning.

 

MOTIV/SYFTE Att etablera kunskap om ditt eget hälsoläge.

Betänk: Hur ofta besiktigar Du bilen? Standardiserade besiktningar förekommer allt oftare inom många områden med teknisk apparatur och dyl. Människokroppen är ju som alla vet en komplex skapelse. Den kan också vara i behov av besiktning ibland.

 

UPPLÄGG Hälsoundersökningen består av två delar. Första delen medför besök hos vår sköterska för att genomföra flera moment ( specificeras nedan ). Den andra sammanfattande delen innebär att Du, en dryg vecka senare, blir uppringd av oss för att vi tillsammans telefonledes går igenom samtliga resultat.

 

PRIS: 1900 kr ( Avdragsgill för företag )

 

 

Följande ingår i Hälsokontrollen:

 

     • Blodtryck

 

     • Vikt

 

     • Längd

 

     • BMI (Body Mass Index)

 

     • Midjemått

 

     • EKG (Elektrokardiogram)

 

     • Spirometri (Lungfunktionsmätning)

 

     • Hälsoformulär (Kartläggning, kost, motion, alkohol, nikotin)

 

 

Omfattande blodprovtagning:

 

      • Hb (Blodvärde)

 

      • SR (Sänkningsreaktion)

 

      • Blodsocker

 

      • Kolesterol (totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider)

 

      • Urinprov (socker, äggvita)

 

      • Kreatinin (njurfunktion)

 

      • Leverprover (ALAT, Gamma-GT, bilirubin och ALP)

 

      • Elektrolyter (Natrium, Kalium och urat)

 

      • Vitamin B-12 (kobalamin)

 

 

Kvinnor > 35 år, ämnesomsättningsprov;

 

       • TSH

 

       • Fritt T4

 

 

Vid önskemål för män > 50 år angående

 

        •PSA-prov

 

*) Vid önskemål om PSA-prov bör man läsa igenom Socialstyrelsens folder/info

”Om PSA-prov” www.socialstyrelsen.se

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.